Privatni smeštaj u Banji Vrdnik
Privatni smeštaj u Banji Vrdnik
Privatni smeštaj u Banji Vrdnik

Banjski kompleks sa bazenima

Banjski kompleks sačinjava dva spoljašnja i dva unutrašnja bazena sa toplom vodom.

Spoljašnji i unutrašnji bazen Vrdnik

bazen vrdnik

bazen u vrdniku

spoljasnji bazeni u vrdniku
unutrasnji bazen banja vrdnik